aktuality

Koučování za zvýhodněných podmínek

25.7.2011 17:49 |

Jan Heyrovský

V rámci projektu přípravy na získání mezinárodní akreditace ACC, nabízím nyní koučování za zvýhodněných podmínek. Kontaktujte mě:

zde

Milí přátelé,

na tomto místě chci popsat to, co znamená koučink pro mě osobně. Koučovací proces znám tzv. z obou břehů – jako kouč i jako klient - a tedy dobře chápu, co koučovaný cítí a jak je vhodné k němu přistupovat.

Z tohoto popisu můžete vyčíst můj „koučovací přístup“ a pokud bude takové smýšlení s vámi souznít, bude to zřejmě dobrý signál pro to, že nám koučování dohromady půjde.

Slovníkovou definici koučinku najdete například na Wikipedii zde


Největší přínos koučování vidím v tom, že koučovaný si na řešení přichází sám. Takové řešení přináší radost, sebeúctu, energii k pokračování, a navíc je trvalé. Tímto řešením se chcete řídit, protože přišlo v takové formě, která vám maximálně vyhovuje.

Takový „dárek“ z koučování získáte, když budete k sobě během koučování upřímní a budete se zabývat tématem, které je pro vas právě teď tím nejdůležitějším. Určit to nejdůležitější vám pomůže právě váš kouč...


Koučink není terapie a „nehrabe se v minulosti“.
Koučink je akční metoda od přítomnosti vpřed.
Nejprve bych se chtěl s vámi podělit o osobní zkušenost – úspěch v budoucnosti není přímo závislý na události v minulosti. Svou cestou můžete jít i přesto, že dřívější překážky se zdály nepřekonatelné a budoucnost nedosažitelná.

Koučink je tedy vhodný pro osobní rozvoj a i pro témata, která se zdají být na první pohled neuchopitelná a iracionální. Během koučinku však také můžete zjistit, že pro pokračování na vaší cestě je vhodná jiná technika, a proto zde společná cesta skončí.

Koučink je také o hledání a nacházení - směru, cílů, vhodných cest k nim či úplnou změnu „kurzu“. Dochází k pochopení vlastní situace, k porozumění toho, co se mi a kolem mě děje a co všechno s tím můžu udělat.


Koučink je tedy často cesta od zmatku k vyjasnění.
A proto slogan „Onekoučink – mít jasno“


Pro objednání či bližší informace pokračujte do rubriky kontakt.


© one koučink / designed by 2GD studio